10.5.2021 Blogi

Yksilöllinen muutosturvapalvelu vahvisti uskoa omaan osaamiseen

Yksilöllinen muutosturvapalvelu tarjoaa muutostilanteessa tukea organisaatiosta lähtevälle tai muutoksen kokevalle työntekijälle niin tilanteen käsittelyyn kuin uudelleensijoittumiseen.  Kyseessä on henkilökohtainen uudelleensijoittumisohjelma, jonka tavoitteena on auttaa uuden tilanteen edessä olevaa työnhakijaa löytämään omat vahvuutensa, kiinnostuksen kohteensa ja kehittymisen mahdollisuutensa sopivien työelämän mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja urastrategian toteuttamiseksi.

Eezy Personnelin muutosturvapalveluun sai keväällä 2020 tutustua tamperelainen tradenomi Päivi Pitkäniitty, kun hänen pitkä työuransa silloisen työnantajan kanssa tuli tuotannollisista ja taloudellisista syistä päätökseen.

Muutokset tulevat usein yllätyksenä

”Olen reilu 40-vuotias kansainvälisen kaupan tradenomi. Olen opiskellut työni ohella viime syksystä saakka ylempää AMK-tutkintoa johtamisesta ja innostunut itseni kehittämisestä. Ehdin tehdä pitkän, lähes 12 vuoden, työuran lasinjalostusteollisuuden yrityksessä monissa eri työrooleissa, kunnes työsuhteeni irtisanottiin päättymään toukokuussa 2020.”

Päivi ei irtisanomisesta täysin yllättynyt, mutta hän koki kyllä hämmennystä ja riittämättömyyden tunteita. Olihan hän selvinnyt jo aiemmistakin työnantajan sopeuttamistoimista ja edennyt tasaisesti tehtävästä toiseen, lopulta vastaamaan yrityksen ainoana työntekijänä kyseisestä tehtävästä. Äkillisen muutoksen edessä piti sekä elämää että omaa työuraa lähestyä uudesta näkökulmasta.

Pettymyksen jälkeen Päivi suostui työnantajan tarjoamaan muutosturvapalveluun ja prosessi käynnistyi hänen osaltaan jo parin viikon kuluttua irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Muutosturvassa irtisanottu ei jää yksin

Muutosturvapalvelu käynnistyi Päivin osalta Eezy Personnelin iloisen konsultin soittaessa hänelle. Hän oli saanut Päivin työnantajalta perustietoja hänen tilanteesta ja lisäksi hän kertoi, mitä palveluita Päivillä olisi käytössään ja, miten niitä voidaan räätälöidä hänen tarpeidensa mukaan.

Yksilöllinen muutosturvapalvelu alkoi Päivin tapauksessa muutosturvavalmentaja ja psykologi Maria Nevalan tapaamisella, jossa syvennyttiin hänen tilanteeseensa, tutustuttiin puolin ja toisin sekä käytiin tilannekartoituskeskustelu. ”Tuntui hyvältä ja saada kertoa, miten minä olin irtisanomisen kokenut ja millainen fiilis minulla oli asiasta pölyn hieman laskeuduttua. Se tarjosi hyvän lähtökohdan prosessin käynnistämiselle,” Päivi muistelee.

Selkeä henkilöarviointi auttoi omien vahvuuksien tunnistamiseen

Seuraavassa vaiheessa muutosturvaprosessia Päivi pääsi psykologin haastatteluun sekä hänelle räätälöityyn henkilöarviointiin, johon liittyvä henkilöarviointikokonaisuus toteutettiin Eezy Personnellin Tampereen toimipisteessä.

Hän suoritti laaja-alaiset kykytestit ja persoonallisuustestit sekä asiantuntijalle että esimiehelle suunnatuissa osioissa. Testit olivat Päivin mielestä jännittävä uusi kokemus, jossa parasta oli, ettei hänen tarvinnut kilpailla ketään muuta kandidaattia tai työnhakijaa vastaan.

”Kerroin haastattelussa ja testeissä rehellisesti kuka olen ja halusin tietää, mihin sopisin juuri tällaisena ihmisenä. Minulla ei ollut ennakko-odotuksia testien suhteen, vaikka tulokset yllättivätkin minut positiivisesti.”

Henkilöarviointiosuuden testien tulokset Päivi sai rauhassa keskustella lävitse tutun psykologin kanssa ja niistä oli mahdollista kysyä tarkemmin.

”Olen hyvä ihmistuntija. Testitulokset vahvistivat omaa käsitystäni itsestäni ja toimintatyylistäni. Sain niistä valtavasti hyvää energiaa ammatillisen itsetuntoni vahvistamiseen. Psykologista tuli minulle matkan varrella kuin ystävä. Löysin häneen vahvan siteen ja keskustelut välillämme olivat luontevia ja kiireettömiä. Pystyin uskoutumaan hänelle ja halusin saada häneltä ammatillisen arvion itsestäni.”

Tukea oman osaamisen sanoittamiseen ja työnhakuun valmistautumiseen

Henkilöarvion tulosten purkamisen jälkeen Päivillä oli mahdollisuus päättää mihin oman kehittymisen tai työn haun osa-alueisiin hän kaipaa yksilöllistä tukea. Hän valitsi sähköisen LinkedIn-palvelun hyödyntämisen ammatillisena verkostona ja oman ammatillisen osaamisen sanoittamisen. Hän halusi oppia ottamaan parhaan hyödyn irti LinkedIn-palvelusta uudessa tilanteessaan.

Päivi tapasi pari kertaa suorahakukonsultti Terhi Nikkilän ja sai näissä tapaamisissa lisää ymmärrystä, millainen on suorahakukonsultin näkymä ja näkökulma työnhakijoihin sekä, mitä sähköisessä cv:ssä kannattaa itsestään kertoa ja miten.

Muutosturvapalvelun viimeinen vaihe oli tapaaminen tutun psykologin kanssa. Koronatilanne oli jo Suomessa päällä ja kaksikko keskusteli Päivin tilanteen kehittymisestä virtuaalisen TEAMS-palvelun välityksellä.

”Kävimme Marian kanssa lävitse kokonaisuutta ja sain antaa palautetta ja kehitysvinkkejä. Lisäksi kävimme lävitse työhakemustani ja työhakuprosessia minun näkökulmastani. Sain vahvistusta työhaussa toimimiseen ja kannattaako ottaa yhteyttä työhakuilmoituksesta vastaavaan henkilöön ja mitä tällöin kannattaa jo kertoa itsestään. Sain valtavasti rohkeutta tulevaan työnhakuun, joka on minulle pitkän työsuhteen jälkeen uusi, jännittävä matka. Lisäksi sain varmistuksen, että palkastakin voi puhua jo rekrytointiprosessin alkuvaiheessa. Tämä auttaa puolin ja toisin varmistamaan, että kyseinen tehtävä vastaa myös palkan osalta hakijan toiveita”, Päivi kiteyttää.

Yksilöllinen ja joustava muutosturvapalvelu

Päivi kokee, että muutosturvapalvelu oli erinomainen kokonaisuus ja räätälöity juuri hänen tarpeisiinsa. Sillä ei vielä ole ollut suoraa vaikutusta työllisyystilanteeseen, koska hänellä oli neljän kuukauden irtisanomisaika, jonka aikana hän halusi nauttia rauhassa vapaa-ajastaan sekä opiskella tutkintoaan eteenpäin ja kehittää itseään.

”Suurin anti muutosturvapalvelussa oli oman osaamisen tunnistaminen ja arvottaminen. Keskustelemalla ammattilaisten kanssa asiasta osaan nyt katsoa asioita uudella tavalla, hahmottaa ja sanoittaa omaa osaamistani sekä olla siitä ylpeä. Oma työnhakuprofiilini ja cv-pohjani muuttuivat osana läpikäymääni valmennusta täydellisesti ja sain uskallusta kertoa enemmän itsestäni.”

Päivi sparraili rohkeasti tilannettaan myös aviomiehen kanssa, joka on itsekin päivittänyt Päivin innostamana cv:tään. Päivin mukaan merkityksellistä muutosturvapalvelussa oli syväluotaava keskustelu suorahakukonsultti Terhi Nikkilän kanssa, sillä hän osasi sparrata Päiviä ja innosti työnhakuun. Hän ei antanut valmiita vastauksia vaan auttoi Päiviä itseään oivaltamaan asioita ja sanoittamaan omaa osaamistaan.

”Muutosturvakeskusteluista sain lisää uskoa itseeni ja ne vahvistivat itsetuntoani. En enää ajattele, että olen tehnyt vain vähän tätä tai hieman tuota, vaan näen asian laajemmin.  Minusta on tullut tiedonjanoinen ja luen paljon työnhausta ja siihen liittyvistä vinkeistä. Seuraan avoimia työtehtäviä ja olen laatinut oman strategian työnhaulleni, jotta pystyn toteuttamaan sitä määrätietoisesti.”

Tulevaisuus näyttää valoisalta ja innostavalta

”Muutostilanne toi minulle sopivan potkun takamukselleni, jotta osasin päivittää osaamisen työnhakijana ja mitä minun pitää osata kertoa itsestäni tänä päivänä. Minulle on jäänyt lämpimästi mieleen psykologikonsultti Maria Nevalan sanat: ”Sä oot ihan helmi!” Nuo sanat olen ottanut uudeksi motokseni ja niiden avulla lähden eteenpäin.”

Muita samassa tilanteessa olevia Päivi kannustaa tarttumaan muutosturvapalveluun. Hän koki palvelun tarjoavan paljon enemmän kuin saattoi kuvitella.

”Muutoksen edessä kannattaa kerätä rohkeutta.  Kysy, vaadi ja pyydä apua. Muutosturvapalveluissa Eezy Personnelissa työskentelee alan parhaat ammattilaiset juuri sinua varten. Lisäksi toiminta on todella asiakaslähtöistä. Palvelua toteutettiin hyvin joustavasti minun tarpeideni ja tahtotilani mukaan.”

Eezy Personnel on vuosikymmenten kokemuksella suomalaisen rekrytointimarkkinan suunnannäyttäjä ja luotettu kumppani. Tutustu yksilölliseen muutosturvapalveluumme ja lue myös blogikirjoitus aiheesta.

Blogi