Eezy Personnel
Career

Muutosturva työnantajan kannalta

Muutosturvapalvelun (outplacement) tarkoituksena on auttaa irtisanottua työntekijää työllistymään uudelleen.  Mutta mitä tarkoittaa muutosturva työnantajan kannalta? Eezyn muutosturvapalvelussa tarjoamme yrityksellesi mahdollisuuden tukea YT-neuvotteluissa irtisanottavia työntekijöitä vastuullisin keinoin, yritysimagoa tukien ja lakisääteisen velvollisuudet täyttäen. Työnantaja hankkii neuvotteluissa sovitun palvelun irtisanottaville työntekijöilleen. Palvelu antaa työnhakijalle henkilökohtaista tukea ja luo hänelle parhaat mahdolliset työllistymisen edellytykset. Työnhakijan käytettävissä on Eezyn työnantajaverkostot ja palvelua tuotetaan ympäri Suomen.

Muutosturvapalvelun sisältö

Muutosturva sisältää nopeaan työllistymiseen tähtäävää yksilöllistä uraohjausta. Valmennus muodostuu mm. muutostilanteen käsittelystä, työnhakutaitojen kehittämisestä, motivaation vahvistamisesta, osaamisen tunnistamisen ja myymisen, työelämätaitojen, työmarkkinatilanteen ja uuden työn aloittamiseen tarjottavan tuen teemoista. 

Palvelumme kulmakivet

  • rakennamme asiakasyritykselle liiketoiminnan tulevaisuutta
  • kannamme huolen ja taakan työntekijöiden tilanteesta
  • kaiken tasoisten työnhakijoiden tuntemus
  • ainutlaatuiset työllistymismahdollisuudet
  • korkea asiakastyytyväisyys

Ainutlaatuiset työllistymismahdollisuudet luodaan yhdistämällä yksilöllinen tuki, laadukkaat digitaaliset työkalut, analytiikka ja konkreettiset kontaktit työnantajaverkostoon. Kun mietitään muutosturvaa työnantajan kannalta, on tuki muutostilanteen läpiviemisessä keskeistä. Palvelu räätälöidään yrityksen ja työllistettävän kohderyhmän tarpeisiin sopivaksi ja sisältö on neuvoteltavissa. 

Työllistämisen ammattilaiset valmentajina – tukena laaja työnantajaverkosto ja ratkaisukeskeiset menetelmät

Eezyllä työskentelee valtakunnallisesti kymmeniä valmentajia, joilla on kokemusta erilaisten kohderyhmien työllistämisestä ja rekrytoinnista. Uravalmennukseen osallistuvia suositellaan suoraan Eezyn asiakasyrityksiin töihin. Tuhansien asiakasyrityksen voimin takaamme nopean mahdollisuuden työllistyä. Järjestämme työhaastattelun kaikille palveluun osallistuville. 

Tarjoamme myös organisaation ja johdon kehittämiseen erikoistuneiden asiantuntijoidemme avulla mahdollisuuden työllistymiseen esimiehille, asiantuntijoille ja johtajille.  

Mitä laki sanoo muutosturvasta?

Työnantajan velvollisuus tarjota koulutusta tai valmennusta (Työsopimuslaki 7. luku 13 §) muuttui 1.1.2017 voimaantulevalla lailla siten, että tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanotuille tuli oikeus työnantajan kustantamaan yhden kuukauden palkan arvoiseen valmennukseen tai koulutukseen. Laki koskee yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 30 henkeä, työsuhteet ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta työsuhteen päättymiseen mennessä ja henkilö on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä. 

Ota yhteyttä

Heikki Ruohonen

Head of Personnel Career

Johto ja hallinto, Uudelleensijoitus

040 142 9752
heikki.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Mika Hyväri

Sales Manager

Uudelleensijoitus

Projektipäälliköt ja uravalmentajat

050 533 5217
mika.hyvari@eezy.fi
Ota yhteyttä

Antti Joutseno

Consultant Director, Executive Search

Myynti

Suorahaku ja rekrytointi

040 541 0858
antti.joutseno@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

    Tutustu myös muihin rekrytointipalveluihimme: Uudelleensijoitus, Ilmoitushaku, Suorahaku ja Henkilöarviointi.