11.5.2021 Blogi

Yksilöllinen muutosturva tarjoaa tukea työsuhteen muutoksiin

Me Eezy Personnelilla tarjoamme työsuhteen päättymisen sattuessa työllistymistä edistävää valmennusta, joka on yksilö- ja tarvelähtöistä. Meillä palvelu kulkee nimellä yksilöllinen muutosturva, joka toteutetaan moniammatillisen tiimin toimesta. Valmennukseen osallistuva pääsee tapaamaan henkilöarviointeihin ja resurssikartoituksiin erikoistuneen psykologin, useiden eri toimialoilla toimivien yritysten rekrytointikonsultoinnista vastaavan myyjän sekä vaativiin suorahakuihin erikoistuneen Research-konsulttimme.

Asiantunteva muutosturvatiimi varmistaa onnistumiset yksilöllisen muutosturvan parissa

Eezy Personnelin muutosturvapalvelusta ainutlaatuisen tekee se, että palvelu on räätälöity henkilökohtaisesti vastaamaan muutosturvan piirissä olevan henkilön yksilöllisiä tarpeita. Asiakasyritys päättää kokonaisuuden laajuuden, jonka jälkeen päätösvalta tarkemmasta sisällöstä, aikataulusta sekä toteutustavasta on ainoastaan ohjelmaan osallistuvalla henkilöllä.

”Jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen, täysin omiin tarpeisiinsa istuvan palvelun, räätälöitynä niihin kehitysalueisiin, mihin työnhaussa eniten tukea tarvitsee. Meillä osallistuvat eivät ole vain osana suurta ryhmää vaan jokainen tapaaminen on henkilökohtainen,” kertoo myynnistä ja rekrytointikonsultoinnista vastaava, Johanna Ahola.

Muutosturvapalvelumme on suunnattu kaikille, jotka ovat muutoksen edessä työssään. Pääasiassa palvelumme suuntautuu työn vaihdon tilanteissa oleville henkilöille, jotka kaipaavat tukea hakemustensa, CV:nsä tai LinkedIn-profiiliensa laadintaan. He saattavat myös toivoa sparrausta ja lisätietoa, millaista osaamista lähteä vahvistamaan ja mistä omat avainkompetenssit muodostuvat tällä hetkellä. Palvelemme niin irtisanomistilanteessa valmennusta tarjoavia organisaatioita kuin yksittäisiä henkilöitäkin.

Muutosturvapalvelussa tärkeää on tulla kohduksi yksilönä

Muutosturvapalvelussa ihmisiä kohdataan hyvin erilaisissa tilanteissa ja lähtökohdista. Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että muutos on väistämätön, aiempi työ päättyy ja ollaan uuden edessä. Jokaisella on hyvin yksilöllinen tapa reagoida tämän tyyppiseen tilanteen ja sen tuomaan kuormitukseen.

Meille Eezy Personnelissa on erityisen tärkeätä pystyä kohtaamaan jokainen yksilönä ja tarjota hänelle yksilöllinen, riittävän empaattinen ja ymmärtävä kohtaaminen, mutta samanaikaisesti myös rohkaisu, toivon ja innostuksen virittäminen uudessa tilanteessa.

Uusi tilanne vaatii uutta ajattelua ja myös tietynlaista luovuutta, jota syntyy parhaiten juuri vuorovaikutuksessa ja keskustelussa. Muutosprosessin aikana autetaan eri menetelmin ja työkaluin sekä ohjaavin, sparraavin kysymyksin tunnistamaan omia vahvuuksia ja myös mahdollisesti taustalle jääneitä tai piilossa oleva osaamisia ja kiinnostuksenkohteita uuden suunnan löytymiseksi.

”Itselleni henkilökohtaisesti on erittäin tärkeää, että prosessiin osallistuva henkilö kokee, että meille on kiva tulla ja tätä kautta saa konkreettisia työkaluja ja lisäarvoa itsetuntemuksensa vahvistumiseksi uuden suunnan löytymiseksi. Elämäänhän kuuluva ylä- ja alamäkiä. Tärkeää on, että tukea on saatavilla silloin kun sitä tarvitaan ja sitä haluan olla antamassa. Mielestäni myös tunteita pitää saada tuulettaa,” kertoo muutosturvapalvelun ohessa tehtävästä henkilöarvioinnista vastaava psykologi, Maria Nevala.

Yksilöllinen muutosturva tukee oman osaamisen sanoittamista

Muutosturvapalvelumme on yksilölähtöinen kokonaisuus, jossa henkilö saa monipuolisesti tukea niin muuttuneen tilanteen käsittelyyn kuin konkreettisia työkaluja tulevaisuuden uraunelmien saavuttamisen tueksi.

”Parasta meidän muutosturvapalveluihin osallistuvien henkilöiden sparrauksessa on ollut Päivin kaltaisten upeiden ihmisten tapaaminen ja auttaminen. Tällaiseen valmennukseen osallistuminen vaatii rohkeutta ja heittäytymistä, jota kaikissa valmennettavissamme ihailen. Palkitsevinta on nähdä valmennettavien aidot oivallukset oman osaamisen laajuudesta ja kyvystä sen rohkeaan sanoittamiseen niin LinkedIn-profiiliin kuin CV:seenkin,” toteaa muutosturvaa läpikäyvien yksilöiden osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen erikoistunut Research-konsultti, Terhi Nikkilä.

Onko muutosturvapalvelu ajankohtainen organisaatiossasi? Ota yhteyttä ja räätälöidään yhdessä tarpeisiisi soveltuva ratkaisu.

Kysy lisää

Johanna Ahola, seniorikonsultti, johanna.ahola@eezy.fi, puh. 0400 739 308

Blogi